Otevřít firmu

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Okno Otevřít firmu slouží k otevření firmy, se kterou chceme pracovat.

Zavolání okna Otevřít firmu

D_otevrit_firmu.gif

Tip Firmu můžeme otevřít také agendě Zpracovávané firmy operací Otevřít.

Otevření firmy

  1. Zavoláme okno Otevřít firmu.

  2. Ze seznamu vybereme požadovanou firmu.

  3. Potvrdíme tlačítkem OK.

Upozornění Ze seznamu můžeme vybrat pouze ty firmy, ke kterým máme jako přihlášený uživatel přístup. Více zde.

Tip Pokud budeme firmu otevírat opakovaně, můžeme zaškrtnutím volby Zapamatovat pro příští přihlášení spouštění automatizovat. Zvolená firma se při dalších startech programu otevře automaticky.

Zavření firmy

D_zavrit_firmu.png

Související témata

Zpracovávané firmy, Firmy dostupné uživateli