Mzdy v Závazcích a Pohledávkách

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

V agendě Přenos mezd do ZaP je popsán způsob přenosu jednotlivých složek mzdy do Závazků a pohledávek. Do ZaP se přenáší pouze ty záznamy, u kterých potřebujeme sledovat jejich uhrazení – např. čistá mzda zaměstnance, odvod pojistného pro příslušnou OSSZ a ZP, výše daně pro FÚ apod. Záznamy týkající se hrubé mzdy, předpisu odvodu na ZP a OSSZ se přenášejí do účetního deníku na základě parametru Přenos mezd do deníku.

Při založení firmy je agenda naplněna obvyklými hodnotami, které je vhodné zkontrolovat a upravit podle firemní praxe. Pro přenos se použijí dokladové řady zadané v agendě Parametrech firmy v sekci Mzdy – dokladové řady doporučujeme po dobu celého účetního období neměnit. Tyto dokladové řady musí být v číselníku Doklady nastaveny s příznakem, že se nebudou účtovat – nedojde tedy k přenosu do účetního deníku.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Mzdy_v_ZP_formular.png

Mzdy v závazcích a pohledávkách

%MESIC% - měsíc mzdového období v číselném tvaru MM
%ROK% - rok mzdového období ve tvaru YYYY
%OSOBA% - zkratka zaměstnance z adresář osob
%JMENO% - křestní jméno zaměstnance
%PRIJMENI% - příjmení zaměstnance
%TITUL% - titul zaměstnance
%FIRMA% - zkratka firmy z adresáře firem
%NAZEV% - název firmy (pojišťovny, úřadu)
%POJISTOVNA% - kód pojišťovny (zdravotní, penzijní, životní)
%SRAZKA% - text srážky z mezd.
%EXEKUCE% - popis z exekuce.

Členění

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy, Závazky a pohledávky, Přenos mezd do deníku