Mzdy v Účetním deníku

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

V agendě Přenos mezd do deníku je popsán způsob zaúčtování jednotlivých složek mzdy – hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění, naturální mzda, odstupné, náhrady apod. (tedy veškeré informace o mzdách). Záznamy týkající se úhrad vstupují do agendy Závazky a Pohledávky na základě parametrů Přenos mezd do ZaP.  Při založení nové firmy je agenda naplněna obvyklými hodnotami, které je vhodné zkontrolovat a upravit podle firemní praxe. Pro přenos se použije dokladová řada zadaná v agendě Parametrech firmy v sekci Mzdy – dokladovou řadu doporučujeme po dobu celého účetního období neměnit.

Pro potřeby saldokontního sledování jsou veškeré záznamy přenášeny se shodným párovacím znakem ve tvaru: Mzdy MM/YYYY (MM/YYYY značí měsíc a rok uzavíraného období).

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Mzdy_v_Deniku_formular.png

Parametry účtování

%MESIC% - měsíc mzdového období v číselném tvaru MM
%ROK% - rok mzdového období ve tvaru YYYY
%OSOBA% - zkratka zaměstnance z adresář osob
%JMENO% - křestní jméno zaměstnance
%PRIJMENI% - příjmení zaměstnance
%TITUL% - titul zaměstnance
%FIRMA% - zkratka firmy z adresáře firem
%NAZEV% - název firmy (pojišťovny, úřadu)
%POJISTOVNA% - kód pojišťovny (zdravotní, penzijní, životní)
%SRAZKA% - text srážky z mezd.

Členění

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

Jak nastavit, aby se zdravotní pojištění zaúčtovalo na jednotlivé účty zdravotních pojišťoven.

  1. V agendě Pojišťovny nastavíme ke všem zdravotním pojišťovnám a k OSSZ konkrétní část analytického účtu dle účtového rozvrhu. Např. pro VZP máme analytickou část 100, pro ZPMV analytickou část 200 a pro OSSZ analytickou část 300 (Syntetický účet je samozřejmě účet 336).

  2. V agendě Přenos mezd do deníku najdeme řádek týkající se zdravotního pojištění a na stranu D, kde je již uvedena syntetika 336, doplníme definici pro použití účtu D – tedy 3. Doplnit AU poštovny. Tím zajistíme, že po přenosu mezd se zaúčtování provede na účty 336100 (VZP) a 336200 (ZPMV).

  3. Dále najdeme řádek týkající se sociálního pojištění a na stranu D, kde je již uvedena syntetika 336 doplníme konkrétní účet pro odvod sociálního pojištění – tedy 336300. V definici pro použití účtu D zvolíme – 1. Použít zadaný účet. Tím zajistíme, že všechny záznamy týkající se sociálního pojištění se zaúčtuje na účet 336300.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy, Účetní deník, Přenos mezd do ZaP