Významné dny

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Významné dny

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Významné dny obsahuje všechny státní svátky v roce. Pokud státní svátek připadne na pracovní den, je tím ovlivněn fond pracovní doby v agendě Měsíční mzdy a tedy i samotný výpočet mzdy. Zaměstnancům vypláceným hodinovou mzdou ujde díky tomu mzda a přísluší mu náhrada mzdy. U zaměstnanců placených měsíčním tarifem je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda těmto zaměstnancům přizná nárok na náhradu mzdy za svátek či se jim mzda nekrátí – tzn. svátek připadající na pracovní den je součástí fondu pracovní doby zaměstnance a není tedy hrazen náhradou mzdy.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Vyznamne_dny.png

Významný den

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Vliv na zpracování měsíčních mezd.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Nepřítomnosti, Druhy nepřítomností

 toppage.gif Začátek stránky