Nepřítomnosti

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_nepritomnosti.png

Agenda Nepřítomnosti je pro vlastní zpracování mezd nepovinnou agendou, přesto jejich používání doporučujeme. Pro každou nepřítomnost zadáme datum zahájení a z připraveného číselníku vybereme vhodný Druh nepřítomnosti, po skončení nepřítomnosti doplníme datum ukončení. Kalendářní i pracovní dny nepřítomnosti a případné náhrady vypočte program vždy z pohledu aktuálního mzdového období. Vypočtené hodnoty je možné ručně upravit, takže můžeme podchytit i nepravidelnou pracovní dobu nebo turnusy. Při uzávěrce vznikne záznam v rekapitulaci a formulář je přepočten na nové období

Poznámka V okamžiku uložení nepřítomnosti je prováděna kontrola, zda nedošlo k překročení tzv. ochranné lhůty. V případě, že tato skutečnost nastane, je zobrazeno varování W847: Nepřítomnost po ukončení pracovního poměru a vypršení ochranné lhůty. Pokud zadáváme nepřítomnost po ukončení pracovního poměru zaměstnance a ochranná lhůta ještě nevypršela, zobrazí se varování W849: Nepřítomnost v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Počet dní ochranné lhůty je evidován v číselníku Kategorie pracovních poměrů. Uvedená varování jsou informativního charakteru, pokud s nimi souhlasíme, můžeme pokračovat dál v práci.

Zároveň je prováděna kontrola, zda již existuje zpracovaná měsíční mzda pro období, do kterého pořizovaná nepřítomnost spadá. V tomto případě je nutné údaje z nepřítomnosti do již zpracované mzdy promítnout.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_nepritomnosti_formular_FN.png
D_nepritomnosti_zalozky.png

Formulář pro jednotlivé nepřítomnosti má fixní hlavičku s oddíly Nepřítomnost a Popis a dále je rozdělen do tří přepínacích záložek pojmenovaných podle údajů, o kterých daná záložka pojednává – Nepřítomnost, Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele.

Nepřítomnost a Neschopenka...

Základní identifikace nepřítomnosti - zaměstnanec, druh a popis.

Nepřítomnost

Neschopenka - doplňující informace k nepřítomnosti.

Nepřítomnost...

Evidenční údaje o vlastní nepřítomnosti - datumy, trvání, náhrady apod.

Rozsah - časový rozsah nepřítomnosti - datumy a hodiny

Tip  Pokud zaměstnanec čerpá půl dne dovolené, zapíšeme počet hodin nepřítomnosti buď do údaje „Začátek hodiny“ nebo do „Konec hodiny“, nikoli do obou údajů.

Rozpis - přehled v kalendářních resp. pracovních dnech a svátcích - počty dní a hodin.

Členění - obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění

Náhrady / Dávky - údaje pro výpočet náhrad nebo dávek.

Pásma DPN - rekapitulace DPN v jednotlivých legislativních pásmech. Legislativní podklady pro jednotlivá pásma program čerpá z parametrů Náhrady mezd za DPN. Jednotlivá pásma upravuje § 192 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Snížení - údaje o případném snížení nároku na náhradu.

Zvýšení - údaje o případném zvýšení nároku na náhradu.

Příloha k žádosti o dávku...

Parametry pro tiskopis Příloha k žádosti o dávku.

D_nepritomnosti_formular_FP.png

Příloha k žádost o dávku - strana 1

Příloha k žádost o dávku - strana 2

Další sdělení a kontakt

Hlášení zaměstnavatele...

Parametry pro tiskopis Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.

D_nepritomnosti_formular_FH.png

Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_nepritomnosti_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam nepřítomností

Seznam všech zadaných nepřítomností pro aktuální mzdové období. Pro seznam všech dosud pořízených nepřítomností je nutné vypnout filtr „Aktuální“.. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Rekapitulace

Obsahuje údaje evidované pro aktuální neukončenou nepřítomnost, pokud vznikla v předchozích mzdových obdobích. V jednotlivých detailech jsou uloženy hodnoty pro každé jednotlivé minulé mzdové období a pro celkové výpočty se "spojí" s aktuální evidencí na záložce č.1.

3. Dávky

Záložka, která slouží ke grafickému tabulkovému zobrazení případných výplat náhrad za nepřítomnosti. Tabulka odpovídá strukturou a hodnotami aktuální legislativě a zobrazuje jednotlivá pásma, vyměřovací základy, redukované vyměřovací základy, denní dávky a celkové součty po pásmech a celkem. Zde evidovaná částka celkem se přenáší do měsíčních mezd.

4. E-přílohy

Soubory, které jsou k aktuální nepřítomnosti načtené operací Načíst E-přílohu a budou součástí XML datové věty Příloha k žádost o dávku.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související záznamy v eNeschopenkách, které se do aktuální nepřítomnosti promítly.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_nepritomnosti_operace_1.pngD_nepritomnosti_operace_2.pngD_nepritomnosti_operace_3.pngD_nepritomnosti_operace_4-5.pngD_nepritomnosti_operace_6.png

Import nepřítomností ze souboru

D_Nepritomnosti_Prenosy_dat.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a přehledy včetně zobrazení vyplacených částek náhrad a tříděné podle druhů a období..

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Druhy nepřítomností, Docházka, Měsíční mzdy, eNeschopenky

toppage.gif Začátek stránky