Nepřítomnosti - Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak zaevidovat mateřskou dovolenou

Mateřská dovolená se řídí §195 zákoníku práce č.262/2006 Sb.

 1. Zvolíme konkrétní zaměstnankyni a druh nepřítomnosti zadáme MD1/2 (Mateřská dovolená první půlrok).

 2. Uvedeme počáteční datum – vzhledem k tomu, že mateřská dovolená překračuje hranici měsíce, můžeme ponechat datum ukončení prázdné nebo doplnit skutečné datum ukončení.

 3. Program automaticky dopočítá počet kalendářních i pracovních dnů a hodin. Počet hodin program získá z Personalistiky, kde je v kartě příslušného zaměstnance uveden počet pracovních dní a hodin v týdnu.

 4. Při pořizování měsíčních mezd pořídíme mzdu ručně. Mzda bude prázdná. Výpočet a výplatu dávek peněžité podpory v mateřství zajistí Okresní správa sociálního zabezpečení. V měsíční mzdě v sekci zdravotní pojištění program doplní plný počet dnů nepřítomnosti do údaje Dny, za které platí pojistné stát..

Mzda v tomto režimu slouží pouze k evidenčním účelům, počet zaměstnanců uváděných v přehledu o platbě soc. pojištění musí obsahovat i zaměstnance na mateřské dovolené.

Poznámka Vzhledem k tomu, že za mateřskou dovolenou náleží zaměstnankyni dávka peněžité pomoci v mateřství hrazená příslušnou OSSZ, je nutné příslušné OSSZ odevzdat tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“, který nalezneme v tiskových sestavách agendy Nepřítomnosti.

Při překročení hranice 28 týdnů (v případě narození více dětí po 37 týdnech) končí mateřská dovolená a začíná rodičovská dovolená). Tu pořídíme rovněž do agendy Nepřítomnosti.

Jak zaevidovat rodičovskou dovolenou

 1. V agendě Nepřítomnosti ukončíme Mateřskou dovolenou zadáním data ukončení (pokud jsme jej nezadali již při pořízení).

 2. Zvolíme konkrétního zaměstnance a druh nepřítomnosti zadáme RD<3 (Rodičovská dovolená do tří let). V případě rodičovské dovolené delší než tři roky můžeme použít stejný druh nebo, pro odlišení, použijeme po uplynutí třech let druh RD>3 (Rodičovská dovolená nad tři roky).

 3. Uvedeme počáteční datum – vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená překračuje hranici měsíce, můžeme ponechat datum ukončení prázdné nebo doplnit skutečné datum ukončení.

 4. V agendě Personalistika nastavíme u příslušného zaměstnance příznak čerpání rodičovské dovolené (slouží pro vygenerování nulové mzdy pomocí operace Naplnění v agendě Měsíční mzdy).

 5. Při pořizování měsíčních mezd pořídíme mzdu ručně nebo pomocí operace Naplnění.

 6. Mzda bude prázdná. Výpočet a výplatu dávek peněžité podpory v mateřství zajistí Okresní správa sociálního zabezpečení. V měsíční mzdě v sekci zdravotní pojištění program doplní plný počet dnů nepřítomnosti do údaje Dny, za něž platí pojistné stát.

Mzda v tomto režimu slouží pouze k evidenčním účelům, počet zaměstnanců uváděných v přehledu o platbě soc. pojištění musí obsahovat i zaměstnance na rodičovské dovolené.

Ostatní pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

Související témata

Nepřítomnosti, eNeschopenky