Nepřítomnosti - Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně

V případě, kdy potřebujeme pořídit stejnou nepřítomnost více zaměstnancům (například nepřítomnost typu celozávodní dovolená nebo svátek připadající na pracovní den) využijeme operaci Naplnění. Operace vyvolá stránku průvodce hromadným naplněním:

 1. V levé části průvodce zvolíme zaměstnance, kterých se nepřítomnost týká.

 1. V pravé části průvodce nadefinujeme parametry dané nepřítomnosti:

 1. Tlačítkem Další dokončíme operaci, tlačítkem Zpět operaci zrušíme.

Tip Povinnost naplnit nepřítomnost typu svátek vzniká u zaměstnanců, kterým jsme v agendě Personalistika nastavili příznak, že jim náleží Náhrada mzdy za svátek.

Ostatní pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

Související témata

Nepřítomnosti, eNeschopenky