Nepřítomnosti - Jak se počítá náhrada za DPN

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak se počítá náhrada za DPN

Výpočet náhrady mzdy v prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti provádí program DUEL zcela automaticky. Vzhledem k tomu, že základem výpočtu je průměrný hodinový výdělek, musí být tento údaj vyplněn v evidenci zaměstnance v agendě Personalistika. Výpočet průměru probíhá vždy po skončení čtvrtletí v rámci uzávěrky mezd. U poměrů, kratších než čtvrtletí je možné jej spočítat a vyplnit ručně. Náhrady jsou počítány pouze u Druhů nepřítomností příslušných typů – viz číselník Druhy nepřítomnosti.

Postup výpočtu náhrady mzdy

Výpočet náhrad probíhá zcela automaticky, podrobný postup zde uvádíme pouze pro potřebu kontroly:

 1. Program převezme průměrný hodinový výdělek z osobní evidence zaměstnance v agendě Personalistika (zde je dosazován s přesností na 2 desetinná místa).

 2. Podle nastavených parametrů (agenda Náhrady mezd za DPN) se spočte výše redukčních hranic pro účely výpočtu náhrady za DPN (tzn., že výše denního maxima se vynásobí uvedeným koeficientem). Redukční hranice se následně porovnají s průměrným výdělkem.

 3. Částku první redukční hranice vypočtené dle bodu 2 sníží na 90%, z částky redukční hranice nad hranici první do hranice třetí program započítá 60%, z částky nad druhou hranici do hranice třetí se započte 30% a k částce nad třetí redukční hranici se již nepřihlíží.
  Výpočet je zcela v souladu s §21 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

 4. Z takto vypočtené částky program započte 60% pro náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost a výsledek (= průměrný hodinový výdělek redukovaný) program vynásobí počtem hodin, za které zaměstnanci ušla mzda.

Výše uvedený výpočet je dán legislativní oporou (dle §192 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) a je daňově uznatelný. Zaměstnavatel ale může vyplácet náhradu mzdy za DPN až do výše 100 % průměrného výdělku. Částka nad zákonný limit je již daňově neuznatelná a zaměstnavatel si ji nemůže odečíst od odvodu na sociální pojištění.

Způsob výpočtu na konkrétních částkách (výše redukčních hranic jsou dle legislativy platné pro rok 2013):

 1. Průměrný hodinový výdělek v agendě Personalistika je 567,68 Kč

 2. Redukční hranice se spočtou:
  863 * 0,175 = 151,025
  1295 * 0,175 = 226,625
  2589 * 0,175 = 453,075.
  Náš uvedený průměrný výdělek činí 567,68 Kč
  Částka 151,025 Kč spadá do první redukční hranice.
  Částka 75,60 Kč spadá o druhé redukční hranice (226,625 – 151,025).
  Částka 226,445 Kč spadá do třetí redukční hranice (453,075 – 226,625).
  K částce 114,605 Kč (567,68 – 453,075) se již nepřihlíží – překročila hranici třetí redukční hranice.

 3. Z vypočtených částech spočítáme odpovídající procenta
  90 % z 151,025 Kč= 135,92 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
  60 % z 75,60 Kč = 45,36
  30 % z 226,445 Kč = 67,93 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa).
  Výše průměrného výdělku pro náhradu mezd je tedy součet ve výši 249,21 Kč (135,92 + 45,36 + 67,93).

 4. Z takto spočteného výdělku spočteme 60 % = 149,53 Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) = průměrný hodinový výdělek redukovaný.

 5. Zaměstnanec byl nemocný 10 pracovních dní, kdy za první tři dny náleží náhrada mzdy ve výši 0 % a za zbývajících 7 dní zaměstnanec dostanu náhradu mzdu ve výši 8.374 Kč (za předpokladu, že se jedná o zaměstnance s denní osmihodinovou pracovní dobou).
  149,53 Kč * 8 (počet pracovních hodin za den) * 7 (počet pracovních dní) = 8.373,68 Kč. .

Ostatní pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

Související témata

Nepřítomnosti, eNeschopenky