eNeschopenky

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | eNeschopenky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_eNeschopenky.png

Agenda eNeschopenky slouží k evidenci údajů ze systému eNeschopenky ČSSZ, které budou sloužit ke zpracování nepřítomnosti z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Hodnoty lze načíst z XML souboru získaného buď z portálu ČSSZ přes rozhraní APEP nebo z datové schránky.

Videonávod eNeschopenky

thumb-eneschopenky.jpg

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_eNeschopenky_formular.png
D_eNeschopenky_zalozky.png

Zaměstnanec...

Základní identifikace nepřítomnosti -  obsahuje identifikační údaje o zaměstnanci z Personalistiky.

eNeschopenka...

Evidenční údaje o vlastní nepřítomnosti - nejdůležitější údaje o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Poznámka...

Generovaný text s podrobnějšími informacemi o DPN - Adresa místa pobytu, Interval vycházek, Název poskytovatele zdravotních služeb a jméno ošetřujícího lékaře.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_eNeschopenky_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam eNeschopenek

Seznam všech importovaných eNeschopenek pro aktuální mzdové období. Pro seznam všech je nutné vypnout filtr „Aktuální“. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související záznamy v Nepřítomnostech.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_eNeschopenky_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují Seznam eNeschopenek za období, včetně informací z Poznámky s možností zobrazení za aktuální, vybrané i filtrované záznamy.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

eNeschopenky - Úvodní informace, Nepřítomnosti, Personalistika

toppage.gif Začátek stránky