eNeschopenky - Import

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | eNeschopenky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Tato operace umožňuje načíst údaje o pracovních neschopnostech zaměstnanců ze systému eNeschopenky. Získané údaje budou následně spárovány primárně podle rodného čísla (příp. evidenčního čísla pojištěnce a druhu činnosti) s personální kartou v agendě Personalistika. Pokud ke spárování nedojde (např. z důvodu chybně zadaných údajů), bude nabídnuto ruční spárování výběrem konkrétního pracovníka.

Pracovní postup

 1. Otevřeme agendu Nepřítomnosti nebo eNeschopenky.

 2. Spustíme operaci Import eNeschopenek.

 3. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

 4. Vybereme způsob, jak chceme eNeschopenky načíst.

 5. Pokud ponecháme nastavené jejich pamatování, při dalším importu certifikáty znovu vybírat nemusíme.

 6. Vyplníme, resp. potvrdíme Datum Od a Datum Do. Datumy by měly odpovídat aktuálnímu mzdovému období.  Přičemž Datum Do nesmí být pozdější, než dnešní datum.

 7. Po stisku tlačítka Další dojde k odeslání žádosti.

 8. Objeví se informace, kdy bude možné na základě této žádost data stáhnout.

 9. Po uplynutí čekací doby je možné pokračovat tlačítkem Další a tím dojde ke stažení dat.
  Pokud budou všechny příchozí eNeschopenky spárovány s personálními kartami v evidenci, budou eNeschopenky zobrazeny v agendě a zároveň doplněny do agendy Nepřítomnosti.

 10. Pokud se však některé z importovaných eNeschopenek spárovat nepovede, nabídne se po stisku tlačítka Další jejich seznam k ručnímu spárování.

 11. Ve sloupci Zkratka osoby klikneme na pravé tlačítko a v následujícím okno vybereme zaměstnance z agendy Personalistika.

 12. Na závěr průvodce souhrnné informace a stiskem tlačítka Dokončit průvodce ukončíme.

Poznámka Po dokončení importu budou z údajů o nových eNeschopenkách automaticky založeny odpovídající nepřítomnosti do agendy Nepřítomnosti.

Související témata

eNeschopenky - Úvodní informace, eNeschopenky, Nepřítomnosti, Personalistika