Nepřítomnosti - Jak zaevidovat pracovní úraz

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak zaevidovat pracovní úraz

 1. Nepřítomnosti typu NEMOC se zakládají automaticky prostřednictvím komunikace se systémem eNeschopenky.

Jak ručně zaevidovat pracovní úraz

 1. Zvolíme konkrétního zaměstnance a druh nepřítomnosti zadáme PUR (Pracovní úraz).

 2. Uvedeme počáteční a konečné datum, případně hodiny nepřítomnosti, pokud pracovní úraz nastal v průběhu pracovní směny. Jestliže nemoc přechází do dalšího mzdového období, datum konce vyplníme pouze v případě, kdy je nám toto datum již známé. V opačném případě ponecháme datum prázdné a doplníme jej později.
  Program s pracovním úrazem pracuje jako s nemocí.

 3. Program automaticky dopočítá počet kalendářních i pracovních dnů a hodin. Počet hodin program získá z Personalistiky, kde je v kartě příslušného zaměstnance uveden počet pracovních dní a hodin v týdnu. Z těchto údajů program spočítá hodinovou dotaci na pracovní den a vynásobí ji počtem započtených dní.

 4. Záznam uložíme.

Takto pořízený pracovní úraz vystoupí ve formuláři měsíční mzdy v sekci Nepřítomnosti v řádku DPN a v sekci Náhrady mzdy, kde rovněž v řádku DPN vystoupí částka odpovídající nároku ze započtených dnů pracovního úrazu. Na výpočtu se podílí rovněž hodinový průměr pro náhrady z osobní evidence. Na závěr program naplní také omluvenou absenci a vyloučené doby.

Kromě výplaty náhrad za pracovní úraz musíme zajistit výplatu všech nárokových náhrad dle §369 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Ostatní pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

Související témata

Nepřítomnosti, eNeschopenky