Nepřítomnosti - Jak zaevidovat neplacené volno

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak zaevidovat neplacené volno

Neplacené volno má několik podob a s každou variantou program pracuje jinak. Jedná se o následující nepřítomnosti:

Do agendy Nepřítomnosti zadáme toto neplacené volno s typem dle předchozího popisu. V měsíční mzdě zaměstnance program sníží odpracovanou dobu a počet dnů a hodin neplaceného volna zobrazí v sekci Neplacené volno v příslušném řádku.

Program automaticky zvýší vyměřovací základ zdravotního pojištění o alikvótní část minimální mzdy a dle nastavení nepřítomnosti provede odvod pojistného. Vyměřovací základ sociálního pojištění se nezvyšuje. Počet dnů neplaceného volna uloží do údaje Omluvené absence. Neomluvená absence do tohoto údaje nevstupuje.

Poznámka Při výpočtu průměru pro náhrady se dny neomluvené absence přičítají k odpracované době a tím sníží výsledný průměr hříšníka.

Ostatní pracovní postupy

 1. eNeschopenky (nastavení, import).

 2. Jak zaevidovat dovolenou.

 3. Jak zaevidovat nemoc.

 4. Jak zaevidovat mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 5. Jak zaevidovat ošetřovné (OČR).

 6. Jak zaevidovat pracovní úraz.

 7. Jak zaevidovat neplacené volno.

 8. Jak pracovat s nepřítomnosti přecházejícími z měsíce do měsíce.

 9. Jak posunout výplatu náhrad za DPN do následujícího měsíce.

 10. Jak zpracovávat nepřítomnosti hromadně.

 11. Jak se počítá náhrada za DPN.

Související témata

Nepřítomnosti, eNeschopenky