Docházka - Naplnění

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Docházka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Tato operace nám umožní vyplnit docházku hromadně za požadované období pro konkrétní zaměstnance či skupinu zaměstnanců. Operace zavolá stránku průvodce hromadným naplněním.

Upozornění – Přes spuštěním operace je vhodné mít zadané Nepřítomnosti, operace je pak vezme v úvahu a docházku pro dny nepřítomnosti nenaplní.

Formulář a pracovní postup

Z agendy Docházka spustíme operaci Naplnění.

D_dochazka_Naplneni.png

Použít pro zaměstnance

Zde zvolíme zaměstnance, kterých se naplnění docházky týká:

Období

Nadefinujeme parametry dané docházky:

Parametry naplnění

Tlačítkem Zpět operaci zrušíme a tlačítkem Pokračovat potvrdíme hromadné naplnění docházky.

Související témata

Docházka, Personalistika, Nepřítomnosti