Docházka

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Docházka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Dochazka.png

Agenda Docházka se řadí mezi agendy pomocné a její využití není povinné ke zpracování mezd, nicméně z hlediska Zákoníku práce bychom ji vést měli. Pokud docházku vedeme, je třeba, abychom tuto evidenci prováděli beze zbytku. V opačném případě bude docházka zkreslovat odpracovanou dobu a tím i výši vyplácené mzdy. Docházku vyplňujeme před zpracováním měsíčních mezd. Pro zjednodušení práce lze pro naplnění použít připravený aparát Naplnění. S jeho pomocí lze naplnit docházku v zadaném období pro vybraného zaměstnance nebo pro skupinu zaměstnanců v pracovním poměru.

Docházku je vhodné plnit buď ručně, nebo pomocí operace Naplnění – nedoporučujeme kombinaci obou variant – v tu chvíli nelze podchytit duplicity. (Pro kontrolu a odstranění duplicit použijeme operaci Duplicity).

Docházku je možné i importovat z docházkových systémů od firem IKOS a ALVENO.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_dochazka_formular.png
D_dochazka_zalozky.png

Evidence odpracované doby...

Tato sekce obsahuje základní údaje o docházce - pracovníka, datum, začátek, konec, odpracovaný čas a přestávku.

Rozpis odpracované doby...

Oddíl s doplňujícími informacemi o příplatcích, případně pohotovosti.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Poznámka Nabízený čas příchodu a odchodu se řídí dle zadaných hodnot v agendě Personalistika. Pokud jsou tyto hodnoty prázdné, převezme se hodnota dle agendy Parametry firmy. Jestliže i zde nejsou hodnoty vyplněné, je nutné čas příchodu zadat ručně a program poté dopočte čas odchodu dle denního úvazku z agendy Personalistika.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_dochazka_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných docházek. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Příchody

Evidence příchodů, které lze pořídit pouze prostřednictvím operace Naplnění. Operace Sloučení provede přesun souvisejících dvojic příchodů a odchodů na záložku Seznam.

3. Odchody

Evidence odchodů, které lze pořídit pouze prostřednictvím operace Naplnění. Operace Sloučení provede přesun souvisejících dvojic příchodů a odchodů na záložku Seznam.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Dochazka_O1.pngD_Dochazka_O2.pngD_Dochazka_O3.pngD_Dochazka_O4.pngD_Dochazka_O5.png

D_Dochazka_Prenosy_dat.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat docházku.

  2. Vliv docházky na plnění měsíčních mezd.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují přehledy docházky i seznam zaměstnanců podle evidence aktuálně přítomných .

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy, Personalistika

toppage.gif Začátek stránky