Docházka - Duplicity

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Docházka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Duplicity - zavolají stránku, na které jsou zobrazeny duplicitní nebo překrývající se záznamy v docházce. Tlačítko Pokračovat spustí funkci, která takovéto záznamy odstraní.

Volba záznamů

  1. Z agendy Docházka spustíme operaci Duplicity.

  2. Zvolíme zdroj záznamů (vybrané, filtrované nebo všechny).

  3. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do agendy.

Související témata

Docházka