Docházka - Změny

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Docházka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Změny nám umožní hromadně změnit odpracovanou dobu u již vyplněné docházky. Operace zavolá stránku Změny docházky, na které nastavíme parametry změn zvolených záznamů.

Provedení operace

  1. Z agendy Docházka spustíme operaci Změny.

  2. Zvolíme zdroj záznamů pro úpravu hodnot:

  3. Zvolíme zaměstnance, kterých se změna týká.

  1. Nastavíme způsob výpočtu odpracované doby. V odpracované době lze naplněnou hodnotu přepsat na novou, zaokrouhlit na určitý počet minut, či navrátit původní hodnoty.

  1. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do agendy.

Tip Výběr záznamů provedeme klávesou Mezerník nebo kliknutím na zaškrtávátko nebo klávesou F8, kdy ukazatel rovnou přeskočí na následující řádek.

Související témata

Docházka