Nepřítomnosti - Načíst E–přílohu

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Načíst E–přílohu - zavolá operaci pomocí které můžeme přidat k evidované nepřítomnosti externí soubor jako přílohu.

Do exportu datové věty Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění lze vložit až 9 elektronických příloh, souborů běžného typu např.: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf., přičemž velikost jednoho souboru je omezena na 2 MB a celková velikost všech souborů je omezena na 4 MB. Přílohy nejsou určeny pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění, tzn. „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ („Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti“), „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, „Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství“, „Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, neboť všechny tyto žádosti o dávky nemocenského pojištění je nutné předkládat na originálním předepsaném tiskopisu. Přílohy jsou tedy určeny např. pro vkládání podkladů potřebných pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu nebo v případě, že je u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, tak k zasílání podkladů potřebných pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění, tj. kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být ČSSZ sražena, či jiné doplňující dokumenty a podklady.

Připojení E–přílohy

  1. Z agendy Nepřítomnosti spustíme operaci Načíst E-přílohu.

  2. Tlačítkem Vybrat přílohu nalistujeme soubor, který chceme k nepřítomnosti připojit.

  3. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do agendy.

Související témata

Nepřítomnosti,