Nepřítomnosti - Import ze souboru

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Nepřítomnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Import dat do agendy Nepřítomnosti

Základní princip

Docházkový systém třetích stran zpravidla vygeneruje textový soubor dle níže uvedených pravidel, který následně uživatel programu DUEL pomocí operace Import ze souboru načte, pomocí automaticky nabízených přehledů zkontroluje a následně importuje do agendy Nepřítomnosti. Aby se zvolila správná personální karta a párování na zaměstnance proběhlo v pořádku, musí být v Personalistice pracovník (importovaná zkratka osoby a kategorie pracovního poměru) aktivní.

Upozornění Operaci Import ze souboru je nutné spouštět v otevřené agendě Nepřítomnosti.

Importovat lze data z textových souborů *.CSV:

Struktura předávaných dat


Název pole

Datový tip

Popis

Povinné

ZAMESTNANEC

nvarchar(10)

Identifikace zaměstnance (Zkratka)

Ano

JMENO

nvarchar(50)

Jméno zaměstnance

 

PRIJMENI

nvarchar(50)

Příjmení zaměstnance

 

PRACOVNI_POMER

nvarchar(10)

Identifikace pracovního poměru (HPP, 2PP, DPP apod.)

Ano

STREDISKO

nvarchar(10)

Označení střediska se kterým přítomnost souvisí

 

VYKON

nvarchar(10)

Označení výkonu se kterým přítomnost souvisí

 

ZAKAZKA

nvarchar(10)

Označení zakázky se kterou přítomnost souvisí

 

DRUH_NEPRITOMNOSTI

nvarchar(10)

Označení druhu nepřítomnosti (obvykle NEMOC, DOVOL, OCR apod.)

Ano

LEGITIMACE

nvarchar(100)

Textová identifikace legitimace (průkazu, potvrzení)

 

DIAGNOZA

nvarchar(100)

Textová identifikace diagnózy

 

DOKLAD

nvarchar(100)

Textová identifikace interního dokladu nepřítomnosti

 

POPIS

nvarchar(255)

Textová identifikace nepřítomnosti

 

DATUM_OD

datetime

Datum začátku nepřítomnosti (yyyy-mm-dd hh:mm:ss.uuu)

Ano

DATUM_DO

 

datetime

 

Datum konce nepřítomnosti – pokud není vyplněno, má se za to, že nepřítomnost trvá minimálně do konce měsíce (yyyy-mm-dd hh:mm:ss.uuu)

 

 

HODIN_OD

decimal(19,2)

Počet hodin nepřítomnosti v necelém prvním dni nepřítomnosti

 

HODIN_DO

decimal(19,2)

Počet hodin nepřítomnosti v necelém posledním dni nepřítomnosti

 

DNI_NEPRITOMNOSTI_MINULOST

 

 

 

integer

 

 

 

Počet pracovních dní trvání nepřítomnosti v předešlých obdobích (pokud přechází nepřítomnost z měsíce do měsíce a toto není zohledněno v rozpětí údajů DATUM_OD a DATUM_DO, tak je tato informace potřeba pro správný výpočet)

 

PRACOVNI_DNY *

 

decimal(19,4)

 

Počet pracovních resp. všedních dnů nepřítomnosti, a to po odečtení svátků připadajících na tyto dny

Ano

 

PRACOVNI_HODINY *

 

decimal(19,2)

 

Počet hodin vycházejících z počtu pracovních dnů a souvisejícího pracovního úvazku

Ano

 

SVATEK_DNY *

 

decimal(19,4)

 

Počet svátečních dnů připadajících na pracovní resp. všední dny nepřítomnosti

Ano

 

SVATEK_HODINY *

 

decimal(19,2)

 

Počet hodin vycházejících z počtu svátečních dnů a souvisejícího pracovního úvazku

Ano

 

KALENDARNI_DNY *

 

decimal(19,4)

 

Počet všech kalendářních dnů trvání nepřítomnosti (jedná se tedy o dny pracovní, sváteční a i všechny ostatní nepracovní dny)

Ano

 

KALENDARNI_HODINY *

 

decimal(19,2)

 

Počet hodin vycházejících z počtu kalendářních dnů a souvisejícího pracovního úvazku

Ano

 

* Pokud nepřítomnost začíná nebo končí v „půlce“ dne, promítne se tato skutečnost i do souvisejících kalendářních, pracovních a svátečních dnů resp. hodin. Půldenní nepřítomnost zaměstnance s týdenním úvazkem 5 dnů a 40 hodin (8 hodin denně) pak bude vyjádřena jako 0,5 dne, což znamená 4 hodiny.

Příklad předávaných dat

256;PETR;Nový;HPP;S1;V57;Z986;NEMOC;Legitimace;Diagnoza;Doklad;Popis;2016-03-01 00:00:00.000;2016-03-10 00:00:00.000;3;0;0;1;3;0;0;1;3

Pracovní postup

  1. Otevřeme agendu Nepřítomnosti.

  2. Spustíme operaci Import ze souboru ze záložky Přenosy dat.

    D_Nepritomnosti_Prenosy_dat.png

  3. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  4. Zadáme název souboru pro import dat – standardním způsobem nalistujeme soubor se vstupními daty.

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Nepřítomnosti