Druhy nepřítomnosti

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Druhy nepřítomností

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselník Druhy nepřítomností je určen pro podporu práce v agendě Nepřítomnosti. Obsahuje běžné varianty nepřítomností, které mohou v praxi nastat (dojde-li k nepřítomnosti, která v číselníku uvedena není, je možné takovou nepřítomnost doplnit ručním pořízením). Hodnoty dodávané s programem vychází z legislativy, a proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat. Povahu jednotlivých nepřítomností definují údaje Typ1, Typ2 a Procenta. Nastavení jednotlivých druhů nepřítomností ovlivňuje nejen výpočet případné náhrady mzdy za nepřítomnost, ale i výpočet příslušné mzdy. Konkrétní nepřítomnost může mít dopad na téměř všechny aspekty mzdy měsíční – ovlivňuje vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění, výši základu daně atd.

Obsah stránky:

 

Formulář popis a údajů

 
D_Druhy_nepritomnosti_formular.png
D_Druhy_nepritomnosti_zalozky.png

Druh nepřítomnosti

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Druhy_nepritomnosti_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam druhů nepřítomností

Seznam všech zadaných druhů nepřítomností. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Vliv na zpracování měsíčních mezd.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Nepřítomnosti

toppage.gif Začátek stránky