Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Agenda Náhrady mezd za DPN je určena pro správný výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (DPN) či karanténu pro jednotlivé zpracovávané roky. V této agendě jsou zohledněny veškeré legislativní požadavky na výpočet dané náhrady mzdy.

Poznámka Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Při výpočtu redukovaného hodinového výdělku pro náhradu za dočasnou pracovní neschopnost postupujeme tak, že zjistíme hodinový výdělek stanovený pro pracovněprávní účely a ten dále upravujeme:

  • do výše první redukční hranice se započte 90%,

  • z částky hodinového výdělku přesahující první redukční hranici, nejvýše však do druhé redukční hranice se započte 60%,

  • z částky hodinového výdělku přesahující druhou redukční hranici, nejvýše však do třetí redukční hranice se započte 30%,

  • k částce, která přesahuje třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Nahrady_mezd_za_DPN_formular.png

Náhrady mezd za DPN

Redukční hranice

Sazby náhrad

Po zjištění redukovaného hodinového výdělku pro náhradu za dočasnou pracovní neschopnost spočteme celkovou výši náhrady dle počtu zameškaných dní a hodin. V prvních třech pracovních dnech nemoci tak zaměstnanci nepřísluší žádná náhrada, od 4. pracovního dne poté ve výši 60% redukovaného hodinového výdělku. Pokud nemoc přesáhne počet dní uvedených v druhém pásmu, postupuje platební povinnost na příslušnou OSSZ, která zaměstnanci začne vyplácet dávky z nemocenského pojištění.

Poznámka Výši sazeb upravuje § 192 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Související témata

 Nepřítomnosti