Slevy na dani

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

V agendě Slevy na dani jsou uvedeny jsou uvedeny hodnoty daňového zvýhodnění dle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení k dani z příjmů, jsou jednotlivé slevy při výpočtu mzdy uplatňovány v souladu s nastavením v Personalistice.

Princip výpočtu Záloha na daň z příjmů je poplatníkovi srážena ze základu daně, kterým se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvýšeným o povinné pojistné (viz §6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Měsíční vypočtený základ daně je zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru (v případě, kdy je základ vyšší než 100 Kč, pokud je základ daně nižší, než 100 Kč, zaokrouhlí se nahoru na celé koruny) a z tohoto základu se následně spočte výše aktuální daně – dle § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů, může uplatňovat měsíčně či ročně slevy na dani dle §35ba a §35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Slevy_na_dani.png

Slevy na dani

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy, Personalistika, Roční vyúčtování daně, Roční vyúčtování daně - Naplnit