Srážková daň a solidární zvýšení daně

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

V agendě Srážková daň a solidární zvýšení daně jsou zohledněny legislativní požadavky na výpočet částky srážkové daně z příjmů a solidární zvýšení daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro jednotlivé zpracovávané roky.

  • Srážková daň z příjmů – je poplatníkovi srážena ze základu daně, kterým se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvýšeným o povinné pojistné (viz §6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Uplatnit srážkovou daň lze pouze v případě, kdy úhrn příjmů nepřekročil rozhodnou částku dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zároveň zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmů.
    Od 1. 1. 2014 platí, že pouze příjmy z dohod o provedení práce jsou zdaněny srážkovou daní a to v případě, kdy zaměstnanec nemá podepsané prohlášení k dani a jeho příjmy z těchto dohod nejsou vyšší než 10 000 Kč měsíčně.

  • Solidární zvýšení daně – upravuje § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento paragraf zvyšuje vypočtenou měsíční daň o 7 % z rozdílu mezi úhrnem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a 4násobkem průměrné mzdy (přesnou částku nalezneme v údaji „Minimální měsíční zdanitelné příjmy“).

Tip pro mzdové účetní: Informace o základu daně pro solidární daň musí být obsažena v mzdovém listě za každý kalendářní měsíc. Poplatník, kterému byl jeho příjem daněn i solidární daní, je povinen podat za příslušný rok daňové přiznání.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Srazkova_dan.png

Srážková daň

Srážkovou daň uplatníme pouze tehdy, kdy u nás zaměstnanec nepodepsal daňové prohlášení a zároveň jeho příjem nepřesáhl rozhodnou částku (konkrétní hodnotu rozhodné částky pro jednotlivé roky nalezneme v údaji „Max. hr. mzdy pro uplatnění srážkové daně“). Od 1.1.2014 lze srážkovou daň uplatnit pouze u zaměstnanců činných na základně dohody o provedení práce dle výše uvedených pravidel.

Solidární zvýšení daně

Solidární zvýšení daně je legislativní novinka, jež je v platnosti od 01.01.2013. Týká se pouze zaměstnanců s vyšším měsíčním příjmem. Pokud je příjem zaměstnance vyšší než 4násobek  průměrné mzdy (přesnou částku nalezneme v údaji „Minimální měsíční zdanitelné příjmy“), tak z rozdílu mezi úhrnem příjmů a 4násobkem průměrné mzdy vypočteme daň, jejíž sazbu zvýšíme o sedm procentních bodů.

Poznámka Výši sazeb upravuje § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, průměrnou mzdu nutnou po přepočet těchto limitů je uveden ve vyhlášce č. 324/2012 Sb.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Zálohová daň, Měsíční mzdy, Personalistika