Zálohová daň

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

V agendě Zálohová daň jsou zohledněny legislativní požadavky na výpočet částky zálohové daně z příjmů v jednotlivých letech.

Princip výpočtu: záloha na daň z příjmů je poplatníkovi srážena ze základu daně, kterým se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvýšeným o povinné pojistné (viz §6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Měsíční vypočtený základ daně je zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru (v případě, kdy je základ vyšší než 100 Kč, pokud je základ daně nižší, než 100 Kč, zaokrouhlí se nahoru na celé koruny) a z tohoto základu se následně spočte výše aktuální daně – dle § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Zalohova_dan.png

Zálohová daň

Poznámka Výši sazeb upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

toppage.gif Začátek stránky

Progresivní zdanění

Do roku 2006 platil tzv. progresivní způsob výpočtu daně – laicky řečeno: „čím vyšší příjem, tím vyšší daň.“ Rozhodné hranice byly ve výši (měsíční / roční):

Samotný výpočet probíhal dle výše příjmů následně (příklad se vztahuje k měsíční výplatě):  

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Srážková daň a solidární zvýšení daně, Měsíční mzdy, Personalistika