Sociální pojištění

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Sociální pojištění je podpůrná agenda pro modul Mzdy. Parametry obsahují sazby sociálního pojištění pro odvod pojistného zaměstnance i zaměstnavatele za příslušné období.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Socialni_pojisteni_formular.png

Sociální pojištění

Poznámka Výši sazeb upravuje § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení s ohledem na § 6 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Vyměřovací základ

Slevy na pojistném

Nemocenské pojištění

Poznámka Výši sazeb upravuje § 7 odst. 1 písmeno a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Důchodové pojištění

Poznámka Výši sazeb upravuje § 7 odst. 1 písmeno a) a b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Poznámka Výši sazeb upravuje § 7 odst. 1 písmeno a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Příspěvek při karanténě a izolaci

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy

 toppage.gif Začátek stránky