Výkaz práce

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Výkaz práce

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vykaz_prace.png

Agenda Výkaz práce se řadí mezi agendy pomocné a její využití není povinné pro zpracování mezd. Agenda slouží k evidenci plnění úkolové práce s podporou číselníku Prací. Finanční ohodnocení zde zadané práce se automaticky projeví v měsíční mzdě příslušného zaměstnance. Aby naplnění do měsíční mzdy proběhlo zcela automaticky a úkolová mzda byla zahrnuta do všech výpočtů, je nutné výkaz práce vyplnit ještě před zpracováním měsíční mzdy.

Poznámka: Pokud je v agendě Výkaz práce pořízeno více záznamů spadajících do stejného mzdového období pro stejného zaměstnance, převezme se do měsíční mzdy souhrnná částka.

Upozornění: Agenda je spouštěna s filtrem „Aktuální mzdové období“.

Tip: Výkaz práce lze také použít pro vyplácení podílů pro jednotlivé zaměstnance. Namísto práce lze do číselníku Prací zadat například 1 % ze zisku firmy. Pro každého zaměstnance pak do výkazu práce zadáme odpovídající záznam s takovým procentem, na jaké má podle smlouvy nárok.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_vykaz_prace_formular.png

Výkaz práce...

Základní identifikace výkazu práce - pracovník, datum a název úkolové práce. Datum určuje, do jaké mzdy se částky přenesou.

Rozpis pro měsíční mzdu...

Údaje o množství, ocenění a celkové částce za odvedenou práci. Tyto částky se přenášejí do Měsíčních mezd.

Alternativní rozpis...

Údaje o alternativním množství, ocenění a celkové částce. Hodnoty uvedené v sekci Alternativní rozpis nemají vliv na výpočet úkolové mzdy, ale slouží např. ke sledování plnění hodinové výkonnosti pracovníka vykonávající úkolovou práci (počet kusů apod.).

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat výkazy práce.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují opisy a seznamy za zvolené záznamy. Tyto podklady je pak možné kontrolovat na rozpis mezd - úkolovou mzdu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Práce, Měsíční mzdy

toppage.gif Začátek stránky