Zdravotní pojištění

Aktuální firma | Mzdy | Nastavení |

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Nastavení sazeb Zdravotního pojištění pro jednotlivé zpracovávané roky.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Zdravotni_pojisteni_formular.png

Zdravotní pojištění

Poznámka Výši sazeb upravuje § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v souvislosti s § 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých zákonů.

Vyměřovací základ

Poznámka od 1. 8. 2004 je částka snížení nulová, protože toto snížení již není aktuální.

Upozornění - toto snížení lze využít pouze v případě zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením pouze pro ty zaměstnance, kterým byl přiznán invalidní důchod (dle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční Mzdy

toppage.gif Začátek stránky