Příprava mezd

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Příprava mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Priprava_mezd.png

Agenda Příprava mezd se řadí mezi agendy pomocné a její využití není povinné ke zpracování mezd. Agenda Příprava mezd slouží k usnadnění zpracování mezd většího počtu zaměstnanců a je to další z podpůrných aparátů pro zpracování mezd. Údaje k jednotlivým zaměstnancům lze naplnit obvyklými hodnotami z agendy Personalistika a upravit či doplnit zadané hodnoty pro aktuální mzdové období. Po provedení uzávěrky mezd dojde k automatickému smazání zde pořízených záznamů. Ruční smazání záznamu lze provést pomocí operace „Smazat záznam“ v horní nástrojové liště.

Upozornění Při zpracování měsíční mzdy mají hodnoty zadané v přípravě mezd vždy přednost před obvyklými hodnotami uvedenými v personalistice.

Doporučený způsob použití

Obvyklé hodnoty pro mzdy, které se každý měsíc opakují, zadáme jednotlivým zaměstnancům do agendy Personalistika. V přípravě mezd poté pořídíme pouze ty zaměstnance (pomocí kombinace kláves Ctrl+N), u nichž v aktuálním mzdovém období došlo ke změně. V této agendě vyplníme zkratku zaměstnance a pomocí tlačítka Naplnit přeneseme záznamy z obvyklých hodnot z Personalistiky a upravíme je dle aktuálních požadavků.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Priprava_mezd_formular.png
D_Priprava_mezd_Z1.pngD_Priprava_mezd_Z2.pngD_Priprava_mezd_Z3.pngD_Priprava_mezd_Z4.pngD_Priprava_mezd_Z5.pngD_Priprava_mezd_Z6.pngD_Priprava_mezd_Z7.png

Formulář pro jednotlivé Přípravy mezd je kvůli přehlednosti rozdělen do několika částí: Příplatky ke mzdě, Další složky mzdy, Mimo pojistné, Pojištění, Základ daně, Jiné dávky a Srážky ze mzdy. V záhlaví agendy jsou viditelné informace o tom, pro jakého zaměstnance přípravu mzdy pořizujeme. Tlačítkem Naplnit pro zadaného zaměstnance přeneseme údaje z obvyklých hodnot z Personalistiky

Příplatky ke mzdě...

Údaje pro výchozí nastavení příplatků ke mzdě, zákonných i dalších.

Další složky mzdy...

Definice prémií a odměn.

Příklad
Fond pracovní doby 20 dní
Odpracovaná doba   8 dní
Odměna         10.000 Kč / měsíc
Výpočet: Odpracované dny / Fond prac. doby = 8 / 20 = 0,4 * 10.000 = 4.000
Denně – denní odměna: celková odměna je vypočítána jako násobek denní odměny a počtu odpracovaných hodin.

Mimo pojistné

Pojištění...

Výchozí parametry penzijního a životního pojištění pracovníka.

Základ daně...

Údaje pro zvýšení či snížení základu daně.

Jiné dávky...

Jiné dávky k čisté mzdě ovlivňující výplatu.

Příspěvek na stravování

Upozornění Na výši příspěvku je třeba dávat pozor, aby částky nebyly vyšší než zmiňovaný limit. Z částky, která ho přesahuje, je třeba odvést pojistné a navýšit o ni základ daně. Tuto částku doporučujeme zadat do sekce Příplatky ke mzdě do Dalších příplatků a vybrat typ KčOD - absolutní částka v korunách za odpracovaný den.

Jiné dávky ke mzdě

Srážky ze mzdy...

Srážky z čisté mzdy ovlivňující výplatu.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Priprava_mezd_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika, Měsíční mzdy

toppage.gif Začátek stránky