Práva

Profil

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Okno Práva slouží k nastavení přístupových práv pro skupiny nebo uživatele do jednotlivých částí programu.

Typy práv

Poznámka Při založení uživatele můžeme zdědit práva již existujícího uživatele a převzít práva skupiny (skupin), do které (kterých) je uživatel zařazen.

Hierarchie práv v programu

Tip Podrobný popis najdete na stránce Princip práv.

Otevření okna Práva

Ovládání okna Práva

  1. V levé "stromové" části zvolíme část programu, pro kterou chceme práva nastavit.

  2. V pravé části zvolíme parametr a nastavíme jeho hodnotu.

  3. Stiskem tlačítka OK změny potvrdíme.

Upozornění Po instalaci programu doporučujeme, zavést nové uživatele (nebo skupiny) a definovat jejich práva a práva pro konkrétní firmy.

Upozornění Nastavená práva se projeví až při následujícím přihlášení zvoleného uživatele do systému.

Související témata

Uživatelé, Skupiny, Založení nového uživatele, Založení nové skupiny, Přihlášení uživatele