Skupiny uživatelů - Založení nové skupiny

Profil | Agendy | Skupiny uživatelů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Založení skupiny slouží k přidání nové skupiny uživatelů do systému. Můžeme přitom převzít nastavení z již existující skupiny nebo nastavit "implicitní", kdy nejsou upřesněna přístupová práva do žádné části programu.

Založení skupiny

  1. Spustíme operaci Založit.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Do příslušného editačního políčka Název skupiny a Popis zadáme požadované hodnoty.

  4. Zvolíme způsob Nastavení pro novou skupinu.

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Při zakládání nové skupiny můžeme převzetím nastavení od již existující skupiny zdědit její práva do jednotlivých částí programu.

Související témata

Skupiny, Práva