Uživatelé - Založení nového uživatele

Profil | Agendy | Uživatelé

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Založení nového uživatele slouží k přidání nového uživatele do systému. Můžeme přitom převzít nastavení (práva) od již existujícího uživatele. Zároveň z existujících firem zvolíme ty, do kterých bude mít uživatel přístup. Stejně tak můžeme uživatele zařadit do zvolených skupin.

Založení uživatele

  1. Spustíme operaci Založit.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Do příslušného editačního políčka Jméno, Přihlašovací jméno, Podpis, Heslo a Ověření hesla zadáme požadované hodnoty.

  4. Vybereme uživatele od kterého zdědíme Nastavení.

  5. Vybereme Firmy, které budou pro nového uživatele dostupné.

  6. Zařadíme uživatele do zvolených skupin.

  7. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Protože program eviduje činnost přihlášených uživatelů, doporučujeme pro každého, kdo s programem pracuje, založit jeho vlastního uživatele s jednoznačným přihlašovacím jménem a heslem.

Související témata

Uživatelé, Firmy dostupné uživateli, Skupiny dostupné uživateli, Práva