Zálohy mezd

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Zálohy mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

D_zalohy_mezd.png

Agenda Zálohy mezd se řadí mezi agendy pomocné a její využití není povinné ke zpracování mezd. Agenda slouží k evidenci všech vyplacených záloh na mzdu v průběhu aktuálního mzdového období. Pokud jsme stejnému zaměstnanci vyplatili více záloh na mzdu, pořídíme je postupně tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Pořízené zálohy lze pomocí připraveného aparátu přenést do agendy Závazky a Pohledávky – více záznamů vztahujících se k jednomu zaměstnanci budou přeneseny jednotlivě. Vyplacená záloha sníží vyplácenou částku čisté měsíční mzdy a při výpočtu mezd ji program zahrne do sekce Výplata.

Pokud se zálohy na mzdu pravidelně opakují, můžeme je zadat do agendy Personalistika do části obvyklých hodnot. Takto naplněné pravidelné zálohy lze do agendy Zálohy mezd automaticky přidat pomocí Operace Naplnit.

Upozornění  Agenda je spouštěna s filtrem "Aktuální mzdové období".

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_zalohy_mezd_formular.png

Záloha mzdy...

Evidenční údaje zálohy mezd - pracovník, datum a vyplácená částka.

Závazky a pohledávky...

Informace o zálohách přenesených jako závazek do agendy Závazky a pohledávky.

Poznámka: Informace o použitém dokladu se doplní automaticky po spuštění operace Naplnit. Tento údaj nelze ručně editovat.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_zalohy_mezd_O1.pngD_zalohy_mezd_O2.png

Agenda Zálohy mezd disponuje operacemi pro zjednodušení naší práce. Každá operace obsahuje na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá bez nutnosti „klikání“ myši – např. Operaci Naplnit vyvolá kombinace kláves Ctrl+1.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat zálohy na mzdy.

  2. Přenos poskytnutých záloh do Závazků a pohledávek.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě seznamů také podpisové archy vyplácených záloh.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika - obvyklé hodnoty, Měsíční mzdy, Závazky a Pohledávky

toppage.gif Začátek stránky