Zálohy mezd - Přenos do Závazků a Pohledávek

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Zálohy mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Přenést do ZaP nám umožní automatický přenos pořízených záznamů o vyplacených zálohách na mzdu do agendy Závazky a Pohledávky. Operace zavolá stránku průvodce přenosu:

 Formulář operace

 
D_zalohy_mezd_Prenos_do_ZaP.png

Tlačítkem Zpět operaci zrušíme a tlačítkem Pokračovat potvrdíme přenos do ZaP, kdy se zobrazí Závazky a pohledávky - Dávka se všemi přenášenými záznamy. Po kontrole a případné opravě provedeme přenos pomocí operace Přenést do ZaP (popř. klávesovou zkratkou Ctrl+1).

Dávka

Tip Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Zálohy mezd takové záznamy existují.

Související témata

Personalistika - obvyklé hodnoty, Závazky a Pohledávky