Skupiny prací

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Skupiny prací

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Skupiny prací zohledňuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro hodinové a měsíční tarify, platné pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tyto hodnoty lze využít při pořízení nového zaměstnance v agendě Perosnalistika (záložka Zařazení). Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy úměrně zvyšují dle zkrácení týdenní pracovní doby. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

Upozornění Hodnoty vychází z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Skupiny_praci_formular.png
D_Skupiny_praci_zalozky.png

Skupiny prací

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Skupiny_praci_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínámí je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika

toppage.gif Začátek stránky