Rodinné stavy

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Rodinné stavy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_adresar_firem.png

Číselník Rodinné stavy je podpůrná agenda pro zadávání údaje Rodinný stav do osobní karty zaměstnance v agendě Personalistika (záložka Evidence). Číselník obsahuje seznam možných rodinných vztahů zaměstnanců. Na základě přiřazeného stavu program limituje vyloučené doby pro účely ELDP dle § 16 odst. 4 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Rodinne_stavy_formular.png
D_Rodinne_stavy_zalozky.png

Rodinný stav

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Rodinne_stavy_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínámí je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam

Seznam všech zadaných rodinných stavů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Personalistika, Nepřítomnosti