Pokladna

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Pokladna   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_pokladna.png

Agenda Pokladna slouží k vystavování a následnému zaúčtování příjmových a výdajových hotovostních dokladů. Umožňuje zadávat jak samostatné platby, tak i úhrady faktur a jiných záznamů z evidence Závazků a pohledávek. V agendě můžeme používat různé dokladové řady pro pokladní doklady (např. členěné podle měn).

Při zaúčtování je možné provést kumulaci a vytvořit tak souhrnný pokladní doklad. Operace zaúčtování také nabízí možnost automatického zaúčtování haléřového vyrovnání a kurzových rozdílů.

Zaúčtováním se agenda Pokladna "vyprázdní" a příslušné doklady se přenesou do Účetního deníku.

V Pokladně jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu vět, stvrzenek, jednotlivých pokladních dokladů až po pokladní deník. Tyto sestavy jsou dostupné také v Účetním deníku.  Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
Formulář Pokladny se skládá ze čtyř základních skupin:

D_Pokladna_F1.png
D_Pokladna_F2.pngD_Pokladna_F3.png
D_Pokladna_F4.pngD_Pokladna_F5.png
D_Pokladna_F6_Z1.png
Pro zobrazení popisů jednotlivých údajů klikněte na příslušnou část obrázku nebo na název oddílu pod obrázkem.

Doklad...

Skupina Doklad obsahuje údaje, které jednoznačně identifikují účetní záznam. Nalezneme zde označení pokladního dokladu, variabilní symbol a označení hrazeného dokladu a firmu.

Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje pro platbu.

Účtování...

Skupina Účtování obsahuje údaje, které ovlivňují zaúčtování do deníku, mají vliv na vygenerování kontací rozúčtování a na práci s cizí měnou.

Tabulka DPH...

Skupina Tabulka DPH obsahuje datumy DPH, skupiny, sazby a částky. Tyto údaje se přenáší až do účetního deníku a ovlivní tak následné zpracování Přiznání k DPH.

Tip Pokladna umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li částka zadávána do sloupce Celkem (například při zjednodušených daňových dokladech), výpočet DPH probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě (při zadání částky Bez daně) program DPH spočte "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Členění...

Skupina Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit konkrétní středisko, výkon a zakázku. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

Pokladna - záložky agendy.

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam pokladních dokladů

Seznam všech zadaných pokladních dokladů v agendě. V tabulkové podobě jsou zobrazeny údaje jednotlivých dokladů.

2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti

Záložka RPDP slouží pro zadání doprovodných údajů pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

3. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách

5. Stavy

Záložka Stavy nabízí přehled o zůstatcích o aktuálním stavu použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných dokladů v pokladně. Zobrazený počáteční stavy čerpá z číselníku Doklady, obrat je vypočten z pořízených dokladů v pokladně a zůstatek je stav, který bude aktuálním zůstatkem po zaúčtování pokladny do deníku.

6. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

Ctrl+1 - spustí operaci pro zaúčtování do Účetního deníku.D_U_Pokladna_O2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

  2. Jak vytvořit příjmový pokladní doklad.

  3. Jak vytvořit výdajový pokladní doklad.

  4. Jak vytvořit zjednodušený pokladní doklad.

  5. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

  6. Jak vytisknout pokladní deník.

  7. Jak zaúčtovat pokladní doklady.

  8. Jak vytvořit souhrnný pokladní doklad.

  9. EET v Pokladně.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě seznamů, opisů, pokladních dokladů a stvrzenek také pokladní deníky s denními obraty.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Závazky a pohledávky, Účetní deník, Pokladna - Zaúčtování, Doklady

toppage.gif Začátek stránky