Pokladna - Zaúčtovat do deníku

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Pokladna | Zaúčtovat do ÚD

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Zaúčtovat slouží k vytvoření dávky pro přenos do Účetního deníku. Spuštěním operace Zaúčtovat v agendě Pokladna se otevře okno pro volbu zdroje dat.

D_Pokladna_P7_01.png

Volba záznamů pro zaúčtování

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku (kterou můžeme přenést do Účetního deníku nebo upravit a přenést).

Zaúčtování s kumulací - souhrnný pokladní doklad

  1. U záznamů, které mají být zahrnuty do souhrnného dokladu, zadejte číslo dokladu 0 a spusťte operaci Zaúčtovat do ÚD.

  2. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  3. Zaškrtněte volbu Kumulovat (souhrnný doklad).

  4. Chcete-li, aby kumulace dokladů probíhala dle firem (jedná se o úhrady více faktur dodavatelům jedním dokladem apod.), pak zaškrtněte možnost v kumulaci zohlednit firmu.

  5. Zvolte, jaké má být použité Datum účtování a Datum DPH v dávce.

  6. Můžete nastavit automatické generování Haléřového vyrovnání a Kurzových rozdílů pro platby, které vstupují do zaúčtování se zatržením "Kumulovat".

  7. Po provedení veškerého nastavení klikněte na tlačítko Pokračovat.

  8. Dávka do účetního deníku bude obsahovat rozúčtování dle hodnot jednotlivých dokladů (tzn. počet řádků rozúčtování ovlivní odlišnosti v kumulovaných dokladech na úrovni zadaných účtů).

Dávka (v režimu Účetnictví)

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Pokladna takové záznamy existují.

Související témata

Pokladna, Účetní deník - Dávka, Účetní deník