Pokladna - Jak vytvořit výdajový pokladní doklad

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Pokladna

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak vytvořit výdajový pokladní doklad

Výdajovým dokladem můžeme hradit doklad, který evidujeme v agendě Závazky a pohledávky (typicky přijatou fakturu), ale také zapsat úhradu běžného nákupu v hotovosti bez vazby na naše závazky a pohledávky. Postup při pořízení jednotlivých plateb se pak trochu liší.

Postup pořízení bez vazby na doklady v agendě Závazky a pohledávky, tedy zmíněný hotovostní nákup, např. materiálu.

 1. V Pokladně založíme tlačítkem Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N nový záznam.

 2. Zadáme Datum dle skutečného výdeje peněz z pokladny a Doklad1, který označuje dokladovou řadu pokladních dokladů, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme. Aktuální pořadové číslo a postfix se doplní automaticky.

 3. Variabilní symbol bývá v těchto případech prázdný, takže jej vynecháme.

 4. Doplníme firmu, která platbu obdržela (převezmeme ji z adresáře firem nebo osob).

 5. Na údaji Popis začneme psát „nákup materiálu“ a text převezmeme. Do popisu položky však můžeme zapsat i text, který v číselníku připraven není.

 6. Na základě připraveného popisu se automaticky vyplní Druh účtování „MT“. Druh můžeme ale i ručně vybrat z číselníku nebo jej nechat prázdný.

 7. Zkontrolujeme naplnění údaje Typ položky nebo jej změníme a vyplníme částku.

 8. Pokud jsme vyplnili druh, program doplní účty MD a D. Můžeme je však vyplnit nebo změnit ručně.

Upozornění  Zvolený Typ položky (Příjem, Výdej) rozhoduje o straně, na níž je uveden účet pokladny (z dokladové řady). V kombinaci s účtem zadaným u použitého druhu účtování je pak celá souvztažnost vyplněna automaticky.“

 1. Vyplníme tabulku DPH, tzn. Datum DPH, Skupinu DPH a Datum UZP, základ daně a DPH.

Tip  V případě zjednodušeného daňového dokladu a výpočtu DPH shora zadáme částku do údaje Celkem v příslušné sazbě DPH.

 1. V případě potřeby členění vyplníme příslušné Středisko, Výkon nebo Zakázku.

 2. Položku uložíme tlačítkem Uložit nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.

 

Postup pořízení výdajového dokladu, který je úhradou přijaté faktury evidované v agendě Závazky a pohledávky.

 1. V Pokladně založíme tlačítkem Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N nový záznam.

 2. Zadáme Datum dle skutečného výdeje peněz z pokladny a Doklad1, který označuje dokladovou řadu pokladních dokladů, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme. Aktuální pořadové číslo a postfix se doplní automaticky.

 3. Zadáme Variabilní symbol.

 4. DPH je řešeno předpisem hrazené faktury a proto úhrada bude mít pouze částku Celkem.

 

Poznámka V průběhu pořizování dokladů mějme na paměti související ustanovení zákona o účetnictví a zákona o DPH, které definují náležitosti dokladů.

Ostatní pracovní postupy

 1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

 2. Jak vytvořit příjmový pokladní doklad.

 3. Jak vytvořit výdajový pokladní doklad.

 4. Jak vytvořit zjednodušený pokladní doklad.

 5. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

 6. Jak vytisknout pokladní deník.

 7. Jak zaúčtovat pokladní doklady.

 8. Jak vytvořit souhrnný pokladní doklad.

 9. EET v Pokladně.

Související témata

Pokladna, Účetní deník, Závazky a pohledávky