Návrhy vzájemných zápočtů

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Návrhy vzájemných zápočtů   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vzajemne_zapocty.png

Agenda Návrhy vzájemných zápočtů slouží k deklaraci souboru závazků a pohledávek, které lze proti sobě započíst a eliminovat tak nutnost jejich hotovostního nebo bezhotovostního hrazení.

Dopis s návrhem odešleme obchodnímu partnerovi a po odsouhlasení zaúčtujeme - vygenerujeme "doklady plateb", které uhradí úplně nebo částečně zúčastněné závazky a pohledávky.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Navrhy_vzajemnych_zapoctu_formular.png
D_Navrhy_vzajemnych_zapoctu_zalozky.png

Návrhy vzájemných zápočtů...

Identifikační údaje návrhu - datum, firma a měna.

Aktuální stav...

Rekapitulace údajů z položek návrhu - počet, částka a výsledek návrhu zápočtu.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Navrhy_vzajemnych_zapoctu_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Návrhy vzájemných zápočtů

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných hodnot jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

  1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

  2. Do tabulky založíme nový záznam.

  3. Zadáme označení dokladu, čísla a postfixu, což identifikuje doklad, který chceme započíst.

  4. Pokud existuje neuhrazený závazek nebo pohledávka, doplní se Druh, Typ a Částky. Zkontrolujeme, případně upravíme Částku k započtení.

  5. Novou položku uložíme.

Tip Pro hromadné plnění položek můžeme použít operaci Naplnit.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

4. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.

5. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

6. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Navrhy_vzajemnych_zapoctu_Operace_1.pngD_Navrhy_vzajemnych_zapoctu_Operace_2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak vytvořit návrh vzájemného zápočtu.

  2. Jak zaúčtovat (realizovat) vzájemný zápočet.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují  seznam a opis návrhů a také dopisy s návrhem na odsouhlasení vzájemného zápočtu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Závazky a pohledávky, Účetní deník - dávka

toppage.gif Začátek stránky