Návrhy vzájemných zápočtů - Zaúčtovat do ÚD / PD

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Návrhy vzájemných zápočtů | Zaúčtovat do ÚD

Aktuální firma | Daňová evidence | Aktuální období | Návrhy vzájemných zápočtů | Zaúčtovat do PD

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Zaúčtovat do ÚD resp. Začtovat do PD slouží k vytvoření dávky pro přenos do Účetního resp. Peněžního deníku. Spuštěním operace Zaúčtovat do ÚD (Zaúčtovat do PD) v agendě Návrhy vzájemných zápočtů se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum pro zaúčtování. Můžeme použít datum z předpisu (ze záznamů agendy) nebo zadat konkrétní v datovém editoru.

  3. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Účetního deníku nebo rovnou provede přenos záznamů do Peněžního deníku.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Závazky a pohledávky takové záznamy existují.

Související témata

Návrhy vzájemných zápočtů, Účetní deník, Účetní deník - dávka, Peněžní deník