Návrhy vzájemných zápočtů - Naplnit

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Návrhy vzájemných zápočtů | Naplnit

Aktuální firma | Daňová evidence | Aktuální období | Návrhy vzájemných zápočtů | Naplnit

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnit slouží k automatickému naplnění položek Návrhu vzájemného zápočtu záznamy ze Závazků a pohledávek. Spuštěním operace Naplnit v agendě Návrhy vzájemných zápočtů se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů pro prázdný návrh

 1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (firma zadaná v hlavičce nebo všechny firmy).

 2. Zaškrtnutím v horním seznamu volíme neuhrazené pohledávky k započtení.

 3. Zaškrtnutím v dolním seznamu volíme neuhrazené závazky k započtení.

 4. V horní části se nám aktualizuje informace o počtu a celkové částce k započtení.

 5. Stiskem tlačítka Pokračovat program naplní položky.

Volba záznamů pro návrh, který již nějaké položky obsahuje

 1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (firma zadaná v hlavičce nebo všechny firmy).

 2. Postavíme se na návrh zápočtu, který chceme upravit. Tento zápočet nesmí mít zatrženy příznaky Zaúčtováno ani Odesláno.

 3. Spustíme operaci Naplnit (Ctrl+1).

 4. Zobrazí se dotaz: Vzájemný zápočet již obsahuje položky, které budou smazány. Chcete položky znovu zahrnout do výběru pro naplnění?

 5. Pokud na tento dotaz odpovíme Ano existující položky návrhu zápočtu se nám v průvodci v seznamu závazků a pohledávek samy opětovně vyberou.

 6. Doklady v seznamu si vybereme a upravíme podle potřeby.

 7. Stiskem tlačítka Pokračovat program znovu naplní návrh zápočtu vybranými položkami.

Související témata

Návrhy vzájemných zápočtů, Závazky a pohledávky