Bankovní výpisy

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_bankovni_vypisy.png

Agenda Bankovní výpisy je určena ke zpracování bankovních výpisů. Umožňuje zadávat platby dokladů evidovaných v agendě Závazky a pohledávky, ale také opakující se položky za poplatky za vedení účtu, za provedené transakce, úroky apod. Položky výpisu můžeme načíst pomocí elektronického bankovnictví nebo pořizovat ručně. V DUELU můžeme zpracovávat více bankovních účtů a výpisy můžeme vést v různých měnách. Při zaúčtování jsou zvolené položky přesunuty do Účetního deníku a agenda je připravena k další práci. Operace zaúčtování nabízí možnost automatického zaúčtování haléřového vyrovnání a kurzových rozdílů.

Základní charakteristiky agendy Bankovní výpisy:

  • položky lze zadávat ručně nebo importovat automaticky pomocí služby Homebankingu

  • lze evidovat položky více bankovních výpisů najednou

  • položky lze párovat s doklady evidovanými v Závazcích a pohledávkách

  • zaúčtovat do deníku lze postupně nebo najednou aktuální, vybrané, filtrované nebo všechny položky

V agendě jsou připraveny různé tiskové sestavy, od seznamu a opis vět, až po podklady k zaúčtování. Tyto sestavy jsou dostupné také v Účetním deníku. Nabídku sestav otevřeme tlačítkem Sestavy nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl+P.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Bankovni_vypisy_formular.png
D_Bankovni_vypisy_zalozky.png

Doklad...

Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje bankovní operace (případně souvisejícího dokladu, který je hrazen), druh a firmu.

Upozornění Pokud převezmeme Variabilní symbol nebo následující Doklad 2 ze Závazků a pohledávek, program automaticky doplní všechny známé zbývající údaje.

Účtování...

Tato sekce obsahuje údaje, které přímo ovlivní zaúčtování bankovní operace do Účetního deníku, resp. účtového rozvrhu.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav

Oddíl obsahuje rekapitulaci obratu použité dokladové řady vzhledem k zpracovávaným záznamům v agendě.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Bankovni_vypisy_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Položky výpisu

Seznam všech zadaných položek bankovních výpisů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

Poznámka Oranžově jsou vyznačeny ty položky výpisu, kterými jsou hrazeny doklady ze Závazků a pohledávek, a které jsou v jiné výši než zbývající částka k úhradě. Tyto doklady mají ve sloupci Placeno příznak Více, Méně nebo Nic.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

3. Stavy

Záložka Stavy nabízí přehled o zůstatcích o aktuálním stavu použitých dokladových řadách z nezaúčtovaných položek výpisů. Zobrazený počáteční stavy čerpá z číselníku Doklady, obrat je vypočten z pořízených položek a zůstatek je stav, který bude aktuálním zůstatkem po zaúčtování výpisu do deníku. Pokud je pořízeno (ale nezaúčtováno) více bankovních výpisů, s různými čísly nebo na různých dokladových řadách. V takovém případě nyní v seznamu vystoupí více řádků s postupně napočítávanými PS i KS.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Bankovni_vypisy_Operace_1.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_2.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_3a.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_3.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_4.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_5.pngD_Bankovni_vypisy_Operace_6.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

  2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

  3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

  4. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

  5. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

  6. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznam, opis a přehled plánovaného zaúčtování položek.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Bankovní výpisy - Import, Bankovní výpisy - Zaúčtování, Doklady, Účetní deník, Závazky a pohledávky, Homebanking

toppage.gif Začátek stránky