Bankovní výpisy - Ruční pořízení položek bankovního výpisu

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Ruční pořízení položek bankovního výpisu

Pokud je ale potřeba, lze položky samozřejmě pořizovat ručně.

Poznámka Optimální pro pořízování položek bankovního výpisu je použití Homebankingu (pomocí operace Import, která položky načte a případně spáruje se Závazky a pohledávkami automaticky).

Ručně pořizované položky výpisu rozlišujeme podle toho, zda mají vazbu na evidované doklady v agendě Závazky a pohledávky (např. platby faktur) nebo vazbu nemají (např. poplatky za vedení účtu).  Postup při jejich pořízení se liší.

Pořízení položky bez vazby na doklady v agendě Závazky a pohledávky, tedy například zmíněnou položku – poplatky za vedení účtu.

 1. V agendě Bankovní výpisy založíme pomocí tlačítka Přidat nebo klávesové zkratky Ctrl+N nový záznam.

 2. 2. Vyplníme Datum platby a Doklad1, který označuje dokladovou řadu daného výpisu, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme.

 3. Pokud je uveden na výpise, vyplníme Variabilní symbol.

 4. Vyplníme Firmu, v tomto případě banku, nebo tento údaj můžeme nechat prázdný.

 5. Na údaji Popis začneme psát „poplatky“ a text převezmeme. Do popisu položky však můžeme zapsat i text, který v číselníku připraven není.

 6. Na základě připraveného popisu „poplatky“ se automaticky vyplní Druh účtování „POP“. Druh můžeme ale i ručně vybrat z číselníku druhů.

 7. Zkontrolujeme naplnění údaje Typ položky nebo jej změníme a vyplníme částku Celkem dle výpisu.

 8. Pokud jsme vyplnili Druh, program doplní Účty MD a D. Můžeme je však vyplnit nebo změnit ručně.

 9. V případě potřeby členění vyplníme příslušné Středisko, Výkon nebo Zakázku.

 10. Položku uložíme tlačítkem nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.

Postup pořízení příjmového dokladu, který je úhradou vystavené faktury evidované v agendě Závazky a pohledávky.

 1. V bankovních výpisech založíme tlačítkem Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N nový záznam.

 2. Zadáme Datum platby a Doklad1, který označuje dokladovou řadu výpisu, případně otevřeme číselník Doklady a vybraný doklad převezmeme. Aktuální pořadové číslo a postfix se doplní automaticky.

 3. Podle výpisu zadáme Variabilní symbol.

Ostatní pracovní postupy

 1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

 2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

 3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

 4. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

 5. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

 6. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

Související témata

Bankovní výpisy, Homebanking, Převodní příkazy