Bankovní výpisy - Elektronické bankovnictví – import výpisu

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Elektronické bankovnictví – import výpisu

Abychom mohli začít elektronicky importovat výpis, musíme vybrat komunikační formát a propojit ho s naší účtovanou firmou a jejím účtem. Tomuto nastavení se podrobně věnujeme v samostatné kapitole Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu. Jakmile toto nastavení provedeme, můžeme využívat operaci Import, která slouží k načtení položek bankovního výpisu. Postup je následující:

  1. V otevřené agendě Bankovní výpisy spustíme operaci Import (Ctrl+3).

  2. Zvolíme bankovní službu (náš komunikační formát), kterou pro import bankovního výpisu použijeme a stiskneme tlačítko Další.

  3. V seznamu dostupných bankovních výpisů (umístění importovaných výpisů nastavíme v agendě Homebanking) vybereme soubor příslušného výpisu a tlačítkem Dokončit spustíme vlastní import.

  4. Program načte jednotlivé položky výpisu a v agendě Bankovní výpisy je zobrazí. Položky zkontrolujeme, případně upravíme a výpis zaúčtujeme do deníku.

Poznámka Jestliže v nastaveném umístění nejsou k dispozici žádné výpisy (např. jsme je omylem uložili jinam), můžeme manuálně umístění změnit a výpisy dohledat v libovolné složce disku.

Ostatní pracovní postupy

  1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

  2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

  3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

  4. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

  5. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

  6. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

Související témata

Bankovní výpisy, Homebanking, Převodní příkazy