Homebanking - Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu

Aktuální firma | Nastavení firmy | Homebanking

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu

Pro usnadnění komunikace s bankou je dnes běžně používaný elektronický bankovní styk – tzv. homebanking. Jestliže máme bankovní účty vedené u podporovaných peněžních ústavů, můžeme přiřadit účty zpracovávané firmy konkrétnímu službě elektronické komunikace. Na základě tohoto nastavení pak můžeme přijímat elektronické bankovní výpisy a odesílat převodní příkazy přímo do systému. Propojení provedeme takto:

  1. Otevřeme Parametry firmy a v nich vidíme záložku 1. Bankovní spojení.

  2. U existujícího účtu klikneme na údaji Homebanking a rozbalíme nabídku všech dostupných komunikačních služeb a vybereme službu, která odpovídá našemu peněžnímu ústavu.
    Pokud odskočíme do číselníku (F7 nebo CtrlNumPlus) můžeme upravit parametry zvolené služby (adresáře pro příkazy a výpisy, chování po zpracování apod.)

  3. Propojení provedeme u všech účtů, u nichž budeme chtít elektronický bankovní styk provozovat.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu.

  2. Jak nastavit parametry zvolené služby.

Související témata

Homebanking