Bankovní výpisy - Nastavení počátečního stavu dokladových řad

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Nastavení počátečního stavu dokladových řad

Každá dokladová řada, která je spojena s konkrétním účtem, umožňuje kontrolu zůstatku na dokladové řadě proti zůstatku na přiřazeném účtu. Proto je třeba spolu s nastavením počátečního stavu účtu nezapomenout na nastavení počátečního stavu příslušné dokladové řady. To provedeme v číselníku Doklady:

 1. Otevřeme číselník Doklady.

 2. Vyhledáme dokladovou řadu pro bankovní účty (např. b) a v detailním formuláři v oddílu Přehled doplníme do Počátečního stavu stejnou částku, jaká je uvedena v počátečních stavech souvisejícího účtu (např. 221100).

  D_Doklady_formular_banka.png

 3. Obrat a konečný stav program bude přepočítávat automaticky vždy po provedeném účtování s touto dokladovou řadou.

Upozornění! Nápočet obratu z Účetního deníku do číselníku dokladů se řídí následujícími pravidly:

1. Když má dokladová řada vyplněnou měnu, napočítává jen to, co je účtováno v této měně.
2. Když měnu dokladová řada nemá, napočítává se do obratu všechno (ovšem přepočtené na výchozí měnu z Parametrů firmy).
3. Když je u dokladové řady zadaný účet, napočítává se jen obrat na tomto účtu (a to se znaménkem dle strany zaúčtování). V případě zadání pouze "syntetické" části účtu (SU), napočítává se obrat ze všech jejích analytik (AU).
4. Když dokladová řada nemá účet, obrat se na ni nenapočítává.

Poznámka Nastavení počátečních stavů účtů je řešeno v kapitolách věnovaných Účtovému rozvrhu.

Tip Soulad počátečních stavů snadno zkontrolujeme pomocí tiskové sestavy Rozdíl počátečního stavu dokladové řady a účtu, kterou nalezneme v nabídce tiskových sestav v agendě Doklady..

Ostatní pracovní postupy

 1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

 2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

 3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

 4. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

 5. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

 6. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

Související témata

Bankovní výpisy, Homebanking, Převodní příkazy