Bankovní výpisy - Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu

Operace Načtení převodních příkazů vychází z faktu, že provedené převodní příkazy mají svůj obraz v následných bankovních výpisech a proto je možné tyto převodní příkazy přebírat do agendy Bankovní výpisy a šetřit tak práci obsluhy při pořizování položek výpisu.

Poznámka Každý evidovaný převodní příkaz obsahuje informaci o tom, zda byl do výpisu načten. Ve výpisech se nám k převzetí nabídnou jen ty příkazy, které do žádného ještě načteny nebyly.

Postup převzetí je následující:

 1. V otevřené agendě Bankovní výpisy spustíme operaci Načtení PP, kterou spustím tlačítkem v horní nástrojové liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+2.

  D_Bankovni_vypisy_P6_01.png

 2. V průvodci operací se nám nabídnou příkazy, které ještě nebyly načteny do výpisu. Z nich vybereme, zda chceme přenášet jen aktuální příkaz - záznam, jen vybrané nebo všechny. Dále vyplníme datum a dokladovou řadu bankovního výpisu a tlačítkem Pokračovat je přeneseme do jeho zpracování.

  D_Bankovni_vypisy_P6_02.png

 3. Přenesené položky zkontrolujeme a případně upravíme podle skutečnosti přímo v položkách výpisu.

Upozornění Pokud jsou ve výpisu pořízené nějaké položky a poté provedeme operaci Načtení PP, vybrané položky se k rozpracovanému výpisu připojí.  

Ostatní pracovní postupy

 1. Nastavení počátečního stavu dokladových řad.

 2. Elektronické bankovnictví – import výpisu.

 3. Ruční pořízení položek bankovního výpisu.

 4. Jak zjistit aktuální stav dokladové řady.

 5. Jak zaúčtovat bankovní výpisy.

 6. Jak převzít položky z PP do bankovního výpisu.

Související témata

Bankovní výpisy, Homebanking, Převodní příkazy