Převodní příkazy

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Prevodni_prikazy.png Agenda Převodní příkazy slouží k vytvoření příkazů k provedení bankovních plateb.
 
Pro zrychlení práce dokáže program ze Závazků a pohledávek převzít potřebné informace a naplnit položky příkazu automaticky.
 
Převodní příkazy lze vytisknout nebo zaslat do banky elektronickou cestou prostřednictvím Homebankingu.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Prevodni_prikazy_Formular_F1.png
D_Prevodni_prikazy_Formular_F2.pngD_Prevodni_prikazy_Formular_F3.png
D_Prevodni_prikazy_Zalozky.png

Převodní příkaz...

Identifikační údaje převodního příkazu - datumy, firma, bankovní účet.

Aktuální stav...

Sumarizace položek a přehled činností s aktuálním převodním příkazem.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Prevodni_prikazy_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Převodní příkazy

Seznam všech zadaných příkazů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Seznam položek zvoleného převodního příkazu.

  1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

  2. Do tabulky založíme nový záznam.

  3. Do údaje Var.Symbol (variabilní symbol) zadáme variabilní symbol platby. Program zkontroluje agendu Závazků a pohledávek a nalezne-li odpovídající záznam, doplní další údaje. Do převodního příkazu můžeme samozřejmě zadat i platbu, pro kterou nemáme podklady v Závazcích a pohledávkách. V takovém případě však nemůžeme počítat s podporou programu při vyplňování údajů, ale musíme vše pořídit ručně.

  4. Zkontrolujeme nebo upravíme nabízené hodnoty.

  5. Novou položku uložíme. 

Tip Pokud budeme zadávat více plateb ze Závazků a pohledávek, můžeme použít operaci Naplnit a údaje si převzít z nabídky neproplacených závazků hromadně. Tuto funkci můžeme použít i pro individuální platbu, u které neznáme variabilní symbol - závazek si dohledáme mezi nabízenými doklady.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

4. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

5. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Prevodni_prikazy_Operace_O1.pngD_Prevodni_prikazy_Operace_O2.pngD_Prevodni_prikazy_Operace_O3.pngD_Prevodni_prikazy_Operace_O4.pngD_Prevodni_prikazy_Operace_O5.pngD_Prevodni_prikazy_Operace_O6.png

Poznámka Na dotaz můžeme zkumulovat i položky s rozdílným variabilním symbolem, ale příjemce si pak bude muset při párování pohledávek souhrnnou částku znovu rozdělit.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak vystavit převodní příkaz.

  2. Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu.

  3. Rozdělení převodního příkazu (příklady použití).

  4. Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy příkazů a samozřejmě formuláře příkazů k odevzdání bankám.
Speciální kontrolní sestava nám ukáže, zda některé položky převodních příkazů nejsou v aktivních Návrzích vzájemných zápočtů, kdy by mohlo dojít při proplacení příkazem a následně při vzájemném započtení ke dvojité úhradě závazku.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Převodní příkazy - Závazky k proplacení, Závazky a pohledávky, Převodní příkazy - Export, Homebanking, Adresář firem

toppage.gif Začátek stránky