Převodní příkazy - Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky

V agendě Převodních příkazů můžeme operací Naplnit, převzít závazky (a záporné pohledávky) z agendy Závazků a pohledávek. Operace bere vždy v potaz údaje Přikázáno a Platit a do seznamu zobrazí pouze ty záznamy, u kterých ještě něco zbývá k zaplacení (rozdíl zbývá platit - Přikázáno je větší než nula).  

Jestliže chceme v agendě Závazků a pohledávek zjistit, kterým převodním příkazem byla vybraná faktura vyřízena, klikneme na záložku Vazby a pomocí filtru Převodní příkaz získáme požadovanou informaci (v případě částečných úhrad zde může být zobrazeno více převodních příkazů).

Jsou-li nakonec všechny přikázané částky uhrazeny bankovním výpisem, po jeho zaúčtování začnou tyto částky vystupovat v údaji Placeno.

Proto je nutné označit související převodní příkaz jako ukončený (zaškrtnutím údaje Ukončeno), protože program pak vynuluje údaj Přikázáno.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak vystavit převodní příkaz.

  2. Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu.

  3. Rozdělení převodního příkazu (příklady použití).

  4. Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky.

Související témata

Převodní příkazy