Převodní příkazy - Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu

Abychom mohli začít elektronicky exportovat příkaz, musíme vybrat komunikační formát a propojit ho s naší účtovanou firmou a jejím účtem. Tomuto nastavení se podrobně věnujeme v samostatné kapitole Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu. Jakmile toto nastavení provedeme, můžeme využívat operaci Export, která slouží k exportu položek příkazu k úhradě. Postup je následující:

  1. Po vytvoření příkazu spustíme tlačítkem nebo klávesovou zkratku Ctrl+3 operaci Export.

  2. V zobrazeném průvodci operací zvolíme bankovní službu (náš komunikační formát), kterou pro export příkazu použijeme a stiskneme tlačítko Další.

  3. Potvrdíme cestu pro uložení exportem vytvořených souborů (např. do adresáře C:\Banka\Příkazy) a pokračujeme tlačítkem Další.

  4. Po prohlídce souhrnných informací operaci dokončíme. Program do námi zadaného umístění uloží soubor převodního příkazu v požadované struktuře a s jednoznačným názvem a příponou.
    Odtud ho můžeme pomocí bankovní aplikace pro homebanking zaslat přímo do banky.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak vystavit převodní příkaz.

  2. Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu.

  3. Rozdělení převodního příkazu (příklady použití).

  4. Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky.

Související témata

Převodní příkazy, Homebanking