Převodní příkazy - Rozdělení převodního příkazu

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Rozdělení převodního příkazu

K rozdělení převodního příkazu na dva záznamy slouží operace Rozdělit. Tuto operaci použijeme například v případě, že máme příkaz připraven, ale není dostatek prostředků pro jeho vykrytí. Vhodnou volbou položek můžeme definovat novou výši příkazu a zbylé položky se přesunou do nově založeného příkazu.

  1. Z agendy Převodní příkazy spustíme operaci Rozdělit.

  2. V hlavičce průvodce operací případně upravíme parametry nového příkazu.

  3. V tabulce zaškrtneme položky, které se přenesou do nového příkazu (v hlavičce vidíme součty částek vybraných položek po přenos do nového příkazu a současně i zbývající částku na rozdělovaném příkazu).

  4. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do již naplněného převodního příkazu.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak vystavit převodní příkaz.

  2. Elektronické bankovnictví – export převodního příkazu.

  3. Rozdělení převodního příkazu (příklady použití).

  4. Převodní příkazy a vazba na Závazky a pohledávky.

Související témata

Převodní příkazy